เชื่อมเลเซอร์ 083 1966 966 / ลวดเชื่อม 080 1956 241 wynntech.w@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิณณ์เทค เวลดิ้ง จำกัด

ในปัจจุบันงานอุตสาหกรรมประเภทแม่พิมพ์, ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม, Mold&DIE, Jig Fixture และงานโลหะอื่นๆ นั้นมีมูลค่าต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นงานที่อาศัยความละเอียดสูงและใช้ระยะเวลาการในผลิต ดังนั้นเมื่อแม่พิมพ์ หรือชิ้นส่วนต่างๆ เกิดการสึกหรอ ชำรุด เสียหาย จากการใช้งานหรือความผิดพลาดหากต้องทำการผลิต หรือขึ้นชิ้นงานใหม่ นอกจากสิ้นเปลืองเวลาในการผลิตชิ้นส่วนนั้นๆขึ้นมาใหม่แล้ว ยังทำให้เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ มากอีกด้วย

ดังนั้นการเชื่อมเลเซอร์ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซม แก้ไข แม่พิมพ์ หรือชิ้นส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน และแม่พิมพ์ เนื่องจากคุณสมบัติ หรือ ข้อดีหลายประการดังต่อไปนี้

  • มีความแม่นยำสูงเนื่องจากเชื่อมผ่านกล้อง กล้อง microscope ที่มีกำลัง ขยายมากกว่า 10 เท่า
  • สามารถเชื่อมร่องหรือแผลที่มีขนาดเล็ก ประมาณ 0.05 X 0.05 mm ได้
  • สามารถความคุมความหนาของเนื้อเชื่อมที่พอกขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เนื้อเชื่อมที่พอกขึ้นมาเมื่อนำมากัดล้างด้วย Milling, เจียร์ หรือ EDM จะพบว่าไม่มีปัญหาเรื่องตามด
  • ลดปัญหาของคุณสมบัติ หรือค่าความแข็งที่เปลี่ยนแปลงของวัสดุ เนื่องจากความร้อน ที่เกิดจากการเชื่อมเลเซอร์ต่ำมากเมื่อเทียบกับการเชื่อมอาร์กอนแบบปกติ

ศูนย์บริการเชื่อมเลเซอร์ บริษัท วิณณ์เทค เวลดิ้ง จำกัด พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน ด้วยความชำนาญของ ช่างเชื่อมเลเซอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีเทคนิคการเชื่อมที่ไม่เหมือนใคร สามารถเชื่อมได้รวดเร็วและแม่นยำ ด้วยราคาที่เหมาะสม

นอกจากบริการเชื่อมเลเซอร์แล้ว ทางบริษัทฯ มีลวดเชื่อมเลเซอร์ ลวดเชื่อมอาร์กอนเกรดธรรมดา และเกรดพิเศษหายากจำหน่าย อีกทั้งยังมีบริการจัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมเลเซอร์ ตามความต้องการของทางลูกค้า

ปรึกษางานเชื่อมเลเซอร์โดยช่างชำนาญการ